nad|ejść

nad|ejść
pf — nad|chodzić impf (nadejdę, nadejdziesz, nadejdzie, nadszedł, nadeszła nadeszli — nadchodzę) vi 1. [osoba] (przybyć) to come, to arrive; (zbliżyć się) to approach
- powinien lada chwila nadejść he should come a. arrive at any moment
- słyszę, że ktoś nadchodzi I can hear somebody approaching
2. [pojazd] to arrive
- lada chwila nadejdzie pociąg the train will arrive at any moment
3. (nadciągnąć) [burza, huragan, ulewa] to approach, to come; [chmury] to gather
- od zachodu nadchodzi front niżowy a low-pressure front is approaching a. coming from the west
4. (dotrzeć) [przesyłka, wiadomość, rozkaz] to come 5. (nastąpić) [pora, wiosna, święta] to approach, to come
- nadchodzi noc night is coming a. setting in
- skończyło się lato i nadeszła jesień summer was over and autumn came
- nadchodzący rok/tydzień next year/week
6. (zdarzyć się) [sen, śmierć] to come; [kryzys, niebezpieczeństwo] to approach
- sen nie nadchodził sleep was slow to come

The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary. 2003.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”